Alt Om Saltstraumen
Fiske i vatnene
Hvor gjelder fiskekort for vatnet?
Fiskekortet gjelder for fiske i Valnesvatnet, Mølnvatnet, Langvatnet, Djupvatnet v/Nordvika og Litjvatnet v/Nordvika. I vatnene kreves ikke Statskort/Fisketrygavgiftskort. Fiskekortet gjelder ikke i Valneselva.
 
Pris på fiskekort i vatnet
Døgnkort (voksen, fra 16år) kr. 100,-
Sesongkort (voksen, fra 16år) kr. 300,-
Sesongkort gjelder i tiden: 1. mai - 30.april
Barn under 16 år skal ved kontroll forevise legitimasjon som viser alder, men trenger ikke fiskekort.  
 
Medlemskort i Valnesvatnet Grunneierlag for grunneiere og andre tilhørende eiendommen, med påført Gnr., Bnr., årstall, og signert av formannen i grunneierlaget, gir rett til fiske på likt med sesongfiskekort i vatnene, men gjelder ikke i Valneselva. 
 
Garnstørrelse og begrensing
Max 24 omfar/26mm  maskevidde
Garn kan settes i Valnesvatnet fra 15. aug til 31.okt.
Garn skal merkes med tydelig blåse, påført navn og adresse, og evt. telefonummer.
 
Fiske i Valneselva
Det kreves Statskort/Fisketrygavgiftskort i Valneselva, men gjelder IKKE barn under 16 år.
 
Hvor gjelder fiskekort for elva?
Fiskekortet gjelder for fiske i Valneselva, fra sonemerkene på begge sidene nedenfor brua, og opp til fossen.  
Se Valneselva fiskesone her:
 
Det er ikke tillatt å fiske fra brua.
 
Pris på fiskekort i Valneselva:
Døgnkort (voksen og barn) Kr. 150,-
 
Maks. antall solgte fiskekort pr døgn :
Det tillates ikke solgt mer enn 6 fiskekort pr. døgn i Valneselva.
Fangstkvote pr. person: 3 stk. laks i sesongen
 
Se også grunneierlagets sider.

Copyright © 2006-2018 - www.saltstraumen.info
Alle rettigheter reservert.