Alt Om Saltstraumen

Kulturkalender

Flat View
Etter år
Månedlig visning
Etter måned
Weekly View
Etter uke
Daily View
I dag
Search
Søk

Økumenisk gudstjeneste

x
av WebmasterTreff : 816
 
 
Økumenisk gudstjeneste. Sted kunngjøres senere.
 

Lenke til Saltstraumen menighets hjemmesider 

Jfr Brua 1/18

 

 

Økumenisk - STORE NORSKE LEKSIKON
Økumenisk, (av økumene), det som omfatter den verdensomspennende kirke; det som fremmer kirkens enhet. Se økumene (den økumeniske bevegelse).
 
 
 
Økumenikk - fra Wikipedia, den frie encyklopedi
 
Økumenikk (fra gresk oikoumene, «den bebodde verden») er et begrep som dekker både arbeid for økt forståelse og samarbeid mellom forskjellige kristne kirker, og det teologiske studiet av forholdet mellom kirkene. Det brukes av enkelte også feilaktig om samarbeid mellom forskjellige religioner, som korrekt betegnes som interreligiøsitet.
Splittelsen mellom de forskjellige deler av den kristne kirke går tilbake til oldkirkelig tid, men det var med det store skisma i 1054 at det virkelig kom et skarpt skille mellom to store deler av kirken; tidligere splittelser hadde vært mer begrenset, men nå ble kristenheten delt mellom øst og vest. I vest fikk man så ytterligere en stor splittelse i reformasjonen på 1500-tallet. Selv om det alltid har foregått visse samtaler med henblikk på å forene de forskjellige kirkesamfunnene, var forholdet inntil annen halvdel av det 20. århundre generelt preget av mistro og fiendtlighet.
En av de store endringer i det økumeniske klimaet kom med andre Vatikankonsil (1962 1965), da Den katolske kirke åpnet for samtaler med andre kirkesamfunn i en helt ny ånd. Etter dette har man blant annet kommet fram til Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren (1999), hvor Det Lutherske Verdensforbund og Den katolske kirke presenterte et felles syn på et av de sentrale stridstemaer mellom kirkene. Erklæringen er betegnende for mye av det økumeniske arbeidet ved at den ikke legger skjul på at det i spørsmålet om rettferdiggjørelseslæren ikke er full enighet, men at den presenterer det som er felles, og samtidig legger frem hver kirkes syn på det som gjenstår, slik at man er klar over bakgrunnen for forskjellene, og dermed kan unngå ordkriger av den typen som oppsto ved reformasjonen.
Mellom lutherske og anglikanske kirker har man blant annet kommet frem til Porvoo-avtalen, som etablerer et nattverdsfellesskap mellom disse.
Det er uenighet om hva som er det endelige målet for økumenikken, ettersom man har forskjellige syn på hva Kirken er. For de som ser kirken som en institusjon som er nødvendig for frelse, som katolikker og ortodokse, er målet full enhet innenfor én kirke; for andre er målet gjerne felles nattverdsfeiring, men ikke nødvendigvis en felles kirke.
 
 
 
Økumenikk - Norges Kristne Råd
 
Hva er økumenikk?
Økumenikk er kristne kirkers arbeid for å gjøre synlig enheten mellom kristne. Det skjer gjennom felles gudstjenester, samtaler og gjennom samarbeid om kirkens ansvar i verden gjennom misjon og diakoni. Ordet økumenikk stammer fra det greske ordet ”oikoumene” som betyr ”hele den bebodde verden”.
Kirkehistorien er også historien om splittelser mellom kirker.  Først på slutten av 1800-tallet begynte den motsatte bevegelse, særlig ved at ulike kirkesamfunn som drev misjon i samme land spurte seg hva det innebærer for kirkens troverdighet at Jesus har stiftet sin kirke på jorden som én kirke.  I sin avskjedstale til disiplene oppfordrer Jesus disiplene til å være ett, likesom han er ett med Gud fader (Joh 17,21).
I begynnelsen av forrige århundre oppsto det flere kirkelige bevegelser som sammen førte til utviklingen av den økumeniske bevegelse og etter hvert også dannelsen av Kirkenes verdensråd.
 
Norges Kristne Råd som økumenisk organisasjon skal være:
-   Et møtested for kristne kirker og trossamfunn
-   En arena for å bygge gjensidig forståelse og respekt
-   Et redskap for samhandling i kirke og samfunn
-   En serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted : Kunngjøres senere

Tilbake

Velg språk

Her finner du en grov tilnærming til ulike språk.

Du kan velge blant andre språk etterpå.

 English 

 Deutch

 Français

Vi gjør også oppmerksom på at enkelte funksjoner ikke virker etter oversettelsen.

Takk til 
https://translate.google.com/

Copyright © 2006-2019 - www.saltstraumen.info
Alle rettigheter reservert.