Alt Om Saltstraumen

Forord

Redaksjonen ønsker deg velkommen som leser av Saltstraumboka 2014 - den 7. i rekka. Vi har også i år samlet en god del stoff mellom permene som vi tror våre lesere vil finne interessant og underholdende. Forsiden av boka prydes i år av et undervannsbilde fra Saltstraumen tatt av fotografen og kjentmannen under straumen, Vebjørn Karlsen. Marin verneplanvar et stort diskusjonstema i det året som har gått og planen er beskrevet i egen artikkel i boka. Boka har derfor tilknytning til denne planen.

For øvrig er 1814 også et tema i årboka i år. Artikkelen om Straumen 1814 gir et godt innblikk i forholdene ved Straumen for 200 år siden. Eric Blix fra Kapstøa ble valgt som utsending for å velge menn til riksforsamlinga på Eidsvoll. En egen artikkel om Eric Blix hører derfor naturlig inn når vi markerer 200-årsjubileet.

Markante lærere i bygda som Anna Gundersen og Ragna Stensø har fått sin fortjente plass i boka. Storbrannen i Gillesvåg, Korndyrking ved Valnesvatnet og Landhandelen i Seivåg er artikler som gir boka et spenn både innholdsmessig og geografisk. Saltstraumens Eldste, Tordis Jakobsen på Knaplund fylte 100 år i år. Vi er svært glad for at vi fikk besøke henne på den store dagen og fikk laget et portrett av den flotte 100-åringen.

God lesning!

 

Saltstraumen i september 2014

Synnøve Blix

Odd Willy Hansen

Elisabeth Nilsen

Arild Larsen

Marit Madsen

Innhold

 • Forord
  Straumen 1814
  Handelsmann Eric Blix af Kapstøen
  Korn og kvern
  Landhandel og ekspedisjon i Seivåg
  Kongestøtten ved Saltstraumen
  Fra Aases minnebok
  10-årshendelser fram til 2014
  Litt om slik folk levde rundt år 1900
  Lærerinne Anne Bernthine Gundersen
  "Lofothesten" fra Evjen
  Lofothesten - Nordlandshesten
  Tordis Jakobsen 100 år
  Turstier ved Saltstraumen
  Straumøya naturreservat
  Jeg, kongen og en rose til Lindemann
  Saltfjellet reinbeitedistrikt
  Samer og reindrift i Salten i historisk perspektiv
  Så mange slags slitere
  Ragna Stensø f. Stokland
  Tale til læreinne Ragna Stensø til henne 60-årsdag
  Krigsseileren som ikke kom hjem
  Den store skogbrannen
  Kystbatteriene på Seines
  Konfirmanter i Saltstraumen kirke i 1964
  50-års konfirmantene 2014
  Årets gjenstand fra Saltstraumen Museum
  Saltstraumen marine verneområde
  Nordlandskofte eller Saltstraumkofte
  Gode vilkår for barns og unges aktivitet i Saltstraumen
  Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2014
 
Forside: Oksebåsen i Saltstraumen
Foto: Vebjørn W. Karlsen
 
Vebjørn Karlsen er en av dykkerveteranene 
i Saltstraumen.Har har gjennom mange år
vært den som dykker dypest og oftest, og er den
som kjenner havbunnen og det marine livet i
området aller best.Takk til Vebjørn for at han
stiller dette bildet og bildet på s.113 til rådighet
for Saltstraumboka.

 

Saltstraumboka 2014

Ansvarlig utgiver: 
Saltstraumen Museum, 
Postboks 69, 8056 Saltstraumen 

http://www.saltstraumen-museum.no/
Tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen Nærmiljøkontor)

Grafisk produksjon: Polinor AS
ISBN: 978-82-997920-6-6

 

Copyright © 2006-2019 - www.saltstraumen.info
Alle rettigheter reservert.