Saltstraumboka 2009

Forord

Redaksjonen i Saltstraumboka har gleden av å presentere årets utgave for alle våre lesere. Vi håper og tror at årets utgave vil bli mottatt med samme begeistring som vi opplevde i fjor, da vi for første gangkunne gi ut egen årbok for Saltstraumen. Vi som arbeider i redaksjonen konstaterer at vi har et hav av stoff og kilder å øse av. Dette lover godt for framtida, ved at Saltstraumboka blir et årlig bidrag til å fortelle fra vår kultur og historie ved Saltstraumen og distriktene rundt.

Vi har også i år mange bidragsytere som har kommet til oss med stoff. En stor takk til dere alle. Samtidig oppfordrer vialle til å lete i skuffer og skap etter "godbiter" som vi kan bruke i senere årbøker. Ta kontakt med noen i redaksjonen hvis det er en historie som du ønsker nedskrevet, eller om du har noe annet som fortjener en plass i "historieboka".

Vi har tilgjengelig et stort bildemateriale som vi kan benytte. Vi er allikevel overbevist om at det ute på bygda finnes en mengde gamle foto som vil være interessant å ta vare på for ettertida. Vi oppfordrer alle til å låne ut slike bilder, slik at vi kan få de avfotografert og lagret i vårt arkiv. Bildene leveres selvsagt tilbake når denne jobben er gjort.

Til slutt en takk til Kenneth Furre som i år har bidratt med illustrasjoner til noen av artiklene i boka. En god illustrasjon til en god artikkel vil alltid være et stort pluss for årboka.

God lesning og god fornøyelse!

Saltstraumen i september 2009
Synnøve Blix
Odd Willy Hansen
Marit R Madsen
Elisabeth Nilsen
Jon Lars Seines

Innhold

 •  Forord
 •  Et hundreårsminne
 •  Tuv Koop. forening 30 år
 •  100 år med ungdomslag på Valnes
 •  Tromsø Museums arkeologiske utgraving på Skålbones 2006-2007
 •  "Rydd et kulturminne!"
 •  Barndomsminner fra Rørvika
 •  Med dampskipet "Frey" til Trondheim i 1948
 •  Da ny Straumbåt kom til Saltstraumen
 •  Kapteinskista fra Kåres loft
 •  Behovet for en formidlingskanal
 •  Helbrederen Johan Iversen
 •  Flybesøk i Saltstraumen vinteren 1935-36
 •  En bjørnehistorie fra Børvatn
 •  Saltstraumen under krigen
 •  Straumfesten 6.juni 1945
 •  Onga i gammeldagan
 •  Vikarlærer på Valnes
 •  Knaplund blandakor
 •  Spellemann fra Straumøya
 •  Da vi bygde Straumbo
 •  Saltstraumens sang
 •  Myke trafikkanter mellom Saltstraumbruene
 •  Nye RV 17
 •  Opptakten til Saltstraumen skolekorps
 •  Jambo Mambo med Saltstraumen musikkorps!
 •  Seinesodden naturvernområde
 •  Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2009
 •  50-års konfirmanter 2009
 •  100-års konfirmanter
 •  Hendelser ved Saltstraumen 10 år tilbake

Saltstraumboka 2009

Ansvarlig utgiver:
Saltstraumen Museum,
Postboks 69, 8056 Saltstraumen
e-postadresse: saltstn@bodo.kommune.no
tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen nærmiljøkontor)
Forside: Marthe Viktoria Sakariassen Selfors åpnet gang- og sykkelveien.
Foto: Odd Willy Hansen
Grafisk produksjon: LMB-Grafisk AS
ISBN: 978-82-997920-1-1

https://saltstraumen-museum.no/?id=169917852