Saltstraumboka 2011

Forord

Redaksjonen ønsker deg velkommen som leser av Saltstraumboka 2011. Vi kan med stolthet presentere den fjerde i rekken av årbøker. Også i år har tilgangen på stoff vært god, noe vi setter stor pris på. På grunn av plassmangel blir noe av stoffet liggende på vent til neste årbok.

I årets bok vil leseren bli kjent med gamle gårdshistorier og personer fra området. Som i tidligere utgaver, presenteres artikler om båter og forlis. Boka inneholder også flere artikler om våre naturområder.

I år er det spesielt satt fokus på barn og unges samfunnsengasjement både lokalt og sentralt.

Redaksjonen er stadig på utkikk etter gamle bilder, hendelser og historier fra hele Saltstraumenområdet, da det er en viktig oppgave å ta vare på historien. Vi er derfor takknemlige om du bidrar med stoff fra ditt område.

Innhold og historiske fakta er forfatterens ansvar. Dersom du skulle finne feil i årets årbok, vil vi i redaksjonen sette pris på å få tips om det, slik at vi kan komme med korrigeringer i neste utgave. Vi håper at du får mange hyggelige lesestunder.

 

Saltstraumen i september 2011
Synnøve Blix
Odd Willy Hansen
Marit R Madsen
Elisabeth Nilsen
Randi Lovise Kvandal

 

Innhold

 •  Forord
 •  Galeasen fra Bodin som ble bilferge i Namdalen
 •  Han far
 •  Theodor Aaselid – nybrottsmannen på Åseli
 •  Spissbåtens saga
 •  Vandring langs Valneselva
 •  Nordvika me` Valnesvatn
 •  Geologisk perle ved Åselistraumen
 •  «Tatt av straumen» – Skoleforestillingen 2011 ved Saltstraumen skole
 •  Fra Saltstraumen museums samlinger
 •  Fritidssenteret i Saltstraumen
 •  M/J Hernes - et tragisk forlis
 •  Førstereisgutt på Hurtigruta
 •  En gård i Gøya gjennom 400 år
 •  Knaplund Skole, skoleåret 1983/84
 •  Med dragnot etter seien på innersiden i Saltstraumen
 •  Minner fra okkupasjonstida ved Saltstraumen
 •  Børvatnet naturreservat
 •  Den hjemvendte datter
 •  Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2011
 •  Kåres loft
 •  Konfirmantene i Saltstraumen kirke 1961
 •  50 års konfirmantene 2011
 •  10 års hendelser i Saltstraumenområdet
 •  Utøyatragedien 22.07.2011 rammet også Saltstraumen
 •  Valnesdagen

Saltstraumboka 2011

Ansvarlig utgiver: 
Saltstraumen Museum, 
Postboks 69, 8056 Saltstraumen
e-postadresse: saltstn@bodo.kommune.no 
tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen nærmiljøkontor)

Grafisk produksjon: Forretningstrykk AS, Bodø
ISBN: 978-82-997920-3-5