Saltstraumboka 2012

Forord

Redaksjonen av Saltstraumboka ønsker deg som leser velkommen til et aldri så lite jubileum! 5. årgang av boka er en realitet, og vi håper at også denne boka vil være interessant og gi et lite tilbakeblikk i hendelser og gode historier fra Saltstraumen.

Vi har prøvd å sette sammen en bok med variert stoff fra de mange grendene i Saltstraumenområdet. Dette spenner fra selfangstrederiet på Skånland til kirkeveien fra Hogndal til Skjerstad. Fra margarinfabrikk på Valnes til tranbrenneri i Kapstø.

Vi møter Klara i Falkflaug, den siste beboer ved Valnesvantnet, og Tordis Jacobsen som minnes da krigen kom til Saltstraumen. Aase Ludvigsens minnebok er åpnet, og vi har gleden av å sette på trykk minner fra Evjen.

Vi takker alle dem som har bidratt til at vi også i pr får gitt ut årboka. Vi oppfordrer igjen alle til å komme med stoff og bilder til neste års bok. Vi gleder oss over at boka blir godt mottatt - dette gir oss inspirasjon til å gå på en ny runde.

God fornøyelse!

Saltstraumen i september 2012
Synnøve Blix
Odd Willy Hansen
Elisabeth Nilsen
Randi Lovise Kvandal
Marit R Madsen

 

Innhold

 •  Forord
 •  Ho Klara i Falkflaug
 •  Havørn ved saltstraumen
 •  Urgraver i Skånlandsmarka
 •  Krumskøytene i Rotnes
 •  En kvinnes død - historien om Brynhild Strøm
 •  Skånland naturreservat
 •  Stien over Kvikstadheia - og litt mer
 •  Med m/s Tolla av Ripnes i fraktfart 1946-1948
 •  Jens Gold
 •  Da gamle Salten gjemte seg for tyskerne
 •  Heim fra Lofoten
 •  Petter Børelv
 •  Tranbrenneriet i Kapstø - et viktig kulturminne
 •  Kontraster
 •  Bjørnefurua i Falkflaugdalen
 •  Salten Margarifabrikk AS
 •  Da krigen kom til Saltstraumen
 •  Barneminner fra Knaplund, 1940 - 1945
 •  Håkon Knaplund: Minner fra krigen
 •  Gjenstander fra Saltstraumen museum
 •  Kåres loft
 •  Prolog til kongebesøket ved Saltstraumen 14. august 1982
 •  Saltstraumen er kjent over hele verden
 •  Historien om danseplatten i Stongseta på Sandmo
 •  Samiske stedsnavn
 •  Schjelderup Selfangstrederi
 •  MS Straumens forlis - et tragisk 50-årsminne
 •  Minner om vår kjære mamma
 •  Fra aases minnebok
 •  Tiårshendelser i Saltstraumen
 •  Konfirmanter i Saltstraumen kirke 15. juli 1962
 •  50-årskonfirmantene 2012
 •  Glimt fra NM i drilldans
 •  Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2012

 

Saltstraumboka 2012

Ansvarlig utgiver: 
Saltstraumen Museum, 
Postboks 69, 8056 Saltstraumen
e-postadresse: saltstn@bodo.kommune.no 
tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen nærmiljøkontor)

Grafisk produksjon: Forretningstrykk AS, Bodø
ISBN: 978-82-997920-4-2