Kultur ;)

26.02.202007:27 Kjell Sigurd

Egentlig ting som ikke passer andre steder i menyene, eller bare ligger dobbelt for å være tilgjengelig...

Tilhører uansett området og historien.