Bli med ned i straumen

Sammenlignet med antall kubikkmeter i det kongelige slott på Karl Johan – passerer det 16194 slott gjennom Saltstraumen i løpet av 6 timer. Her er grafikken som viser hvordan.

14.01.201816:04 Kjell Sigurd

Vann. Enorme mengder med vann. 375 millioner kubikkmeter. Som presser seg inn gjennom det trange og grunne sundet hver sjette time. Stille og rolig til å begynne med. Som ei stri elv med kjeler på begge sidene. Strømhvirvler som roterer rundt sin egen akse. Vann som suges ned i enorme sluk. Hastigheten på vannmassene øker, og er snart oppe i 24 knop, som tilsvarer en hastighet på 40 kilometer i timen.

Det er Saltstraumen. Verdens sterkeste tidevannsstrøm. Omtalt i Nordlands Trompet av salige Petter Dass for 300 år siden:

En mil eller så i fra Bodøens gård, der løper en strøm så forferdelig hård at neppe man finner dens like.

Se det hele på NRK sine sider...

https://www.nrk.no/nordland/xl/bli-med-ned-i-saltstraumen-1.12917704