Om brua

Saltstraumbrua er egentlig bare en av en serie bruer bygget i forbindelse med kystriksveien, eller Fv 17 som den heter.

De fleste er betongbruer, bygget etter "fritt fram"-prinsippet. Det gjelder Saltstraumbrua, Sunnstraumbrua og Åselibrua. Unntaket er Kjellingstraumbrua ca 3 mil sør for Saltstraumen, som er en hengebro - men er også bygd i betong.

Riksantikvaren har per 2008 fredet 40 av Statens vegvesens bruer, og blant disse er brua over Saltstraumen.

Ifølge Riksantikvaren har de nå 40 fredede bruen nasjonal verdi som tekniske kulturminner - og skal bevares for ettertida for å avspeile veghistorien. Trafikken skal gå som før, men det er ikke lenger fritt fram å endre på disse bruene. Se også her...

Noen tall:

  • Påbegynt 1976.
  • Åpnet oktober 1978.
  • 768 meter lang.
  • Lengste spenn 160 meter.

Flere kilder her:
http://snl.no/.search?query=Saltstraumbrua&x=26&y=7
http://no.wikipedia.org/wiki/Saltstraumen_bru
http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0007272

Saltstraumbrua ble tildelt "Betongtavlen" for fremragende byggekunst i betong i 1985. Tavlen og skulpturen er plassert ved den store parkeringsplassen under brua på Knaplundsiden av straumen.

Du kan lese om Saltstraumbrua og andre bruer på http://www.broer.no/bro/index.php?ID=35