Marinogram

Marinogram og bølgevarsel får du på Barentswatch.no (nytt vindu).

Legg merke til at tidspunk for flo og fjære er ulikt på utsiden og innsiden av straumen.

Barentswatch.no 


Marinogram for Skjerstadfjorden (innsiden).

Du kan se kartverkets informasjon om vannstand på innsiden her.

Marinogram for Saltfjorden (yttersiden).

Du kan se kartverkets informasjon om vannstand på utsiden her.

Kystverkets side om bølge-, vind- og strømvarsel. Inkluderer også kamera.