L

Alt Om Saltstraumen

Denne siden er tenkt som en møteplass for lokale og nasjonale straumværinger, såvel som en informasjonskilde for folk som søker info om stedet.

Kontakt oss
Kontaktskjema 

w

Saltstraumtabellen

07.02.202018:50 Kjell Sigurd

Her ser du en graf som viser når straumen "bærer".

Hastigheten på straumen vises på den vertikale skalaen, og tidspunkt på den horisontale skalaen.

Over den vannrette streken viser grafen at straumen går utover mot Saltfjorden, og at det går mot fjære (lavvann).

Under streken vises at straumen går inn mot Skjerstadfjorden, og av det går mot flo (høyvann).

Barentswatch

Saltstraumtabellen 2020