Saltstraumtabellen

Du kan se saltstraumtabellen ved å klikke her.

Under ser du en graf som viser når straumen "bærer".

Hastigheten på straumen vises på den vertikale skalaen, og tidspunkt på den horisontale skalaen.

Over den vannrette streken viser grafen at straumen går utover mot Saltfjorden, og at det går mot fjære (lavvann).

Under streken vises at straumen går inn mot Skjerstadfjorden, og av det går mot flo (høyvann).

 

 

Saltstraumtabellen 2023