Aktiviteter i Saltstraumen menighet

Kirken.no

Mange har fått menighetsbladet BRUA i postkassene allerede.

25.3.2020

Menighetsbladet BRUA gikk i trykken 11. mars, derfor er ikke aktivitetskalenderen aktuell pga  restriksjonene som ble gitt fra sentralt hold den 13. mars i forbindelse med koronautbruddet. Alle aktiviteter i Saltstraumen menighet er avlyst foreløpig til og med 13. april. Hva som skjer etter dette er enda usikkert. Vi gjør oppmerksom på at konfirmasjonsgudstjenestene er utsatt til høsten, og datoen er satt til 30. august og 5. og 6. september, også dette med forbeholdt. Håper likevel at mange har glede av bladet.

kirken.no