Saltstraumboka 2021

Forord 

Nå foreligger den 14. Saltstraumboka fra Saltstraumen Historielag. Innholdet i årets bok har
et stort tidsspenn fra tidlig vikingetid til noe av det som har skjedd her siste år. Vi starter med
turer i den unike naturen rett sør for Saltstraumen og følger med på turer til daler og over vatn i landskapet omkring Børvasstindene. Så er vi med på den store overraskelsen under gulvet i kammerset i Seivag, der perle, øks, m.m. fra tidlig vikingetid dukket opp ved  restaureringsarbeid. Fra Seivåg møtte vi også de spreke brødrene i 90-årsalderen Torbjørn og Odd, som har fortellerglede og livshistorier som sikkert kunne fylt hele boka.

Saltstraumen med sin farefulle kraft og styrke møter vi giennom innhold i tre artikler, der det
fortelles om trafikk, skipsforlis og drukningsulykker, men også om heltemodige redninger. De
som rundt forrige århundreskifte først målte opp og tegnet våre kart, gjorde opptegnirger om
næring, dyre- og folkeliv i området som er en verdifull bakgrunn for oss.

Kvinnene i Saltstraumen-området er med også i år, med matlaging, entreprenørskap og vakre
tekstiler. Spesiell er historiene om Husmorlaget på Seines sorn i tillegg til vanlige aktiviteter
for et husmorlag, sto i spissen for veibygging og sørget for at folk fra gårdene på sørsida
av Straumøya kunne komme fram med bil til resten av øya og hele verden. Spesiell er også
historien til ei Saltstraumen-dame om oppveksten i gruvesamfunnet Ny-Ålesund på Svalbard
og hennes senere yrkesliv for hørselshemmede. Våre viktige menn er representert ved den kjente kommunepolitikeren fra Marvoll, Hans O. Marvold. Historien viser at han var så mye mer, aktiv i Norges Fiskarlag og i flere andre oppbyggingssaker i etterkrigstidas Norge.  Martinus Knaplund ga i et intervju et bilde av livet i okkupasjonstida under 2. verdenskrig.

Kulturlivet er fyldig presentert i historien om opprettelsen av Galleri Saltstraumen og utstillinger gjennom 12 år. Gjennom mange år arbeidet pikeforeningen Indias Håp for misjon blant Santalene i Sør-India. Saltstraumen Museum presenterer en ny utstilling av fine  kvinneklær og tekstiler som «sildetida" for vel 100 år siden, ga økonomisk grunnlag for.  Konfirmantene for 50 år siden er med. Det er også avgangsklassen ved Saltstraumen skole.

Redaksjonskomiteen for Saltstraumboka ble ved siste julebord tildelt et dikt skrevet og  opplest av Sverre Ellingsen. Redaksjonen fikk siste år et verdifullt tilskudd da et nytt medlem gikk inn i komiteen.

Vær så god her er Saltstraumboka 2021!

Hilsen redaksjonen

Arild Larsen

Elisabeth Nilsen

Odd Willy Hansen

Bjørnar Enoksen

Synnøve Blix

 

Innhold

 • Forord
 • Fjellturer i Saltstraumområdet
 • Vikingen under kammersgulvet
 • Han Torbjørn og han Odd i Seivåg
 • Fossen som vender
 • Farlige ferder over Saltstraumen
 • Gradteig K. 13
 • Gamle matskikker til jul
 • Nytt fra Saltstraumen Museum
 • Historien om Seines & omegn husmorlag
 • Husmorveien
 • En straumværing i Ny-Ålesund
 • Hans O. Marvold
 • Krigens påvirkning på hverdagslivet på Knaplund
 • Historien om skonnert «Moder» og «Moder II»
 • Galleri Saltstraumen
 • Indias Håp
 • Salstraumens orkideer
 • Økt medieinteresse for Saltstraumen Museum
 • Dikt
 • Konfirmanter 1970 i Saltstraumen kirke
 • 50-årskonfirmanter 2021
 • Avgangsklassen Saltstraumen skole 2021
 • Aftenbønn fra Krokan

Saltstraumboka 2021

Forsidebildet


Børvasstindene sett fra Lurfjelltinden som er Bodøs høyeste punkt, 1286 m.o.h.

Til høyre Åselitindene og til venstre Perkalsatindene (eller Falkflaugtindene sett fra motsatt side).

Mellom rekkene ligger Åselidalen med Skarvatnet øverst i dalen.

Foto: Ann-Heidi Seines.

 

Ansvarlig utgiver:

Saltstraumen Historielag

www.saltstraumen-museum.no

Sats: Adobe Caslon Pro 11/14

Papir: Silk 130 grams 

ISBN: 978-82-998619-4-6