Bli med ned i straumen

Sammenlignet med antall kubikkmeter i det kongelige slott på Karl Johan – passerer det 16194 slott gjennom Saltstraumen i løpet av 6 timer. Her er grafikken som viser hvordan.

Vann. Enorme mengder med vann. 375 millioner kubikkmeter. Som presser seg inn gjennom det trange og grunne sundet hver sjette time. Stille og rolig til å begynne med. Som ei stri elv med kjeler på begge sidene. Strømhvirvler som roterer rundt sin egen akse. Vann som suges ned i enorme sluk. Hastigheten på vannmassene øker, og er snart oppe i 24 knop, som tilsvarer en hastighet på 40 kilometer i timen.

Det er Saltstraumen. Verdens sterkeste tidevannsstrøm. Omtalt i Nordlands Trompet av salige Petter Dass for 300 år siden:

En mil eller så i fra Bodøens gård, der løper en strøm så forferdelig hård at neppe man finner dens like.

Se det hele på NRK sine sider...

https://www.nrk.no/nordland/xl/bli-med-ned-i-saltstraumen-1.12917704