Saltstraumboka 2020

Forord 

Saltstraumen Historielag utgir årbok for 13. året på rad. I vår kultur har ikke akkurat 13 vært noe godt tall, tvert imot et tall våre forfedre mente at en skulle være forsiktig med. Var en ute og fisket, ble det å ligge i det lengste for at resultet ikke skulle bli 13 fisk. Mye har vært uheldig og vanskelig i 2020, men en kan vel neppe klandre antall Saltstraumbøker for korona-pandemien. Etter en god start i årets to første måneder, fikk redaksjonskomiteenen en stopp i møteeaktiviteten på vel to måneder. I dagens digitaliserte verden ble det likevel ikke noe stort problem. Kommunikasjonen gikk greit og vi har fått til vår 13. Saltstraumbok, som vi håper er et godt resultet for våre lesere.

Årets bok har et variert innhold. Vi fortsetter litt der vi slapp i fjor, med å presentere Straumgården. En gammel storgård og kanskje det eldste jektleiet og handelssted i området. I dag er det kunsten som rår i gården. I et unikt intervju fra 1983, fortsetter Herleif Lind som var fra nabogården Straumvika, sin fortelling om fisketilvirking og andre gjøremål. Vi får høre om bakgrunnen til Kneese-familien i Kipperberget, som ennå har etterkommere i området. Tre spesielle skikkelser presenteres, "Ho mor i Gøya", Karen Eva Nyheim, sykepleieren Alfhild Kapstø som Cato Hultmann ibtervjuet i 1993, og "Mamma Mathilde" Nyheim. Alfhild med en viss tilknytning til at det er 75 år siden frigjøringen av Norge. Og så er det 70 år siden Helleviktragedien. Dere et frakteskutemannskap ble kaldblodig drept på Trøndelagskysten, etter å ha startet seilasen fra Trondheim fredag 13.

Det fortelles om opprettelsen av Skagen kirkegård i Seivåg. Vi får følge i kjølvannet til polarskuta Quest's ekspedisjoner til Øst-Grønland 80 år tidligere, får kjennskap til livet på Nerlandet i Sunnan og undres over samiske stedsnavn i Valnesmarka. Av nyere dato møter vi den talentfulle fotballspilleren Adrian Barosen og vi presenterer som vanlig de som i 2020 feiret jublieum for 50-års konfirmasjon, samt avgangsklassen ved Saltstraumen skole. Fra Museets samlinger omtales både flere gjenstander og samleren Arfinn D. Thesen som er en av hovedleverandørene til utstillingene ved Saltstraumen Museum.

Heldigvis har vi en del trofaste bidragsytere som også i år har levert stoff til Saltstraumboka. Takk til dere alle for gode historier! Men vi trenger rekruttering av nye fortellere i åra framover, så har du noe du tror kan være av interesse så ta kontakt med oss i redaksjonen.

Vi håper du finner noe av interesse for deg også i år og setter pris på Saltstraumboka 2020!

Hilsen redaksjonen

Synnøve Blix

Arild Larsen

Odd Willy Hansen

Elisabeth Nilsen 

Innhold

 • Forord
 • Straumgården
 • Herleif Lind i Straumvika
 • Kirurgen i Kipperberget - Carl Frantz Kneese
 • Ho mor i Gøya - Karen Eva Nyheim
 • Alfhild - Et grepa kvinnfolk fra Kapstø
 • Mamma Mathilde fra Kvanlia
 • Fiskarliv
 • Helleviktragedien - 70 år siden drapene på Folla
 • Seivåg kirkegård
 • Samisk opphav til stedsnavn med Valnesvatn
 • Korona-året 2020
 • Historier fra Sunnan
 • Ekspedisjon til Øst-Grønland
 • Utvandrere til Brooklyn
 • Sangkoret Lurlåt
 • Fra Karl Marvolls penn
 • Skattkista fra Krokan
 • Årets utvalgte gjenstander fra Saltstraumen museum
 • Fotballspilleren - Intervju med Adrian Barosen
 • Trivselsmidler til Saltstraumen!
 • Saltstraumens orkidéer
 • Konfirmanter 1970 i Saltstraumen kirke
 • 50-årskonfirmanter 2020
 • Avgangsklassen Saltstraumen skole 2020

Saltstraumboka 2020

Forsidebildet

Våningshuset på Straumgården. Huset stammer trolig fra første halvdel av 1899-tallet. 

Foto: Odd Willy Hansen.

Rettinger til Saltstraumboka 2019:

Side 12: Snekkvika. Det står at en kreditor i Bergen solgte handelsstedet i 1740 til Hans Baade i Kapstøa. Dette er feil da Hans Baade døde i 1727. Trolig var det Jøren Eriksson Blix Kapstøa, som kjøpte opp handelsstedet og videresolgte det til Per Jakobsson Berg, en svigersønn av den tidligere eieren Hanrik Evensen. 

Side 27: Handelsstedene i Straumen, Kapstøa. I andre spalte står det: "Per Lind ble gift med datteren til Erik Blix og Maren Hvid; Elen". Foreldrene til Elen var Jørgen (Jøren) Blix og Maren Hvid, som det framgår tidligere i teksten.

Side 52: Historien om Straumvik gård. Øverst i spalte to framgår det at Bodø ble bombet 28. mai 1940. Det rette er at tyske bombefly slapp sin last over Bodø 27. mai 1940.

 

Ansvarlig utgiver:

Saltstraumen Historielag

Postboks 69, 8056 Saltstraumen

www.saltstraumen-museum.no

 

Sats: Adobe Caslon Pro 11/14

Papir: 130 gram Omni Silk

Grafisk produksjon: Interface Media as

ISBN: 978-82-998619-3-9