NYE KART OVER SALTSTRAUMEN

Det unike kystområdet i Nordland vart verna i 2013. Det er med bakgrunn i etableringa av Saltstraumen marine verneområde, at Fylkesmannen i Nordland har bestilt marine grunnkart frå NGU. Resultata frå den maringeologiske kartlegginga, vil vere særs viktig for å forvalte området vidare.

- Geologien er grunnlaget for karta som vi no presenterer. Med ny kunnskap om korleis havbotnen ser ut, kor djupt det er og kva for sediment (sand, grus, slam osv..) den består av, kan vi teikne eit ganske nøyaktig bilde av forholda under vatn, fortel prosjektleiar Liv Plassen ved NGU sitt lag for maringeologi.

Les mer på NGU sine sider...

https://www.ngu.no/nyheter/nye-kart-over-saltstraumen