Kyststien langs straumen

Kyststien er en kort og enkel tur langs straumen mellom Ripnes og Saltstraumen Hotell.

Turen er omlag 1 km lang, og har såkalt universell utforming nesten hele veien. Kun stykket mellom hotellet og "sjøen" har en litt stor stigning.

Om en starter ved hotellet, så blir det nedoverbakke de første metrene. Stien går videre i retning brua, og tar (gjerne) til høyre ned til selve straumen og den gamle fyrlykta.

Videre langs fjæra mot Ripnes til man treffer veien. En kan da fortsett til høyre mot Kafe Kjelen, eller ta til venstre opp bakken. Det går an å gå på gangvei eller fortau helt tilbake til hotellet.

Kyststien kan også utvides både nordover (ut straumen) og sørover (inn straumen). Her må en gå noe på vei og gangvei, og noe på opptråkkede stier i terrenget. Utvidelsene som er skissert på kartutsnittene er ca 1km hver vei.

Nordover mot Storskjæret, følger en gangveien fra hotellet og mot Kapstø. Ved snuplassen nederst i veien går stien forbi det gamle steinnaustet, trandamperiet, og ut på bergene. Her måe en bare se an hvilen trase man vil følge, men det er tillatt å følge fjæra utover.

Sørover mot Åbordnes, følger man fortauet fra pumpestasjonen og langs Ripnesveien til Kafe Kjelen. Her er det flott utsikt mot straumen både fra haugen med kafeen, og fra fjæra nedenfor. Man kan følge veien videre innover mot Saltbrygga, og deretter må man i terrenget videre.