Om geografien

om

Saltstraumen

Saltstraumen, tidevannsstrøm mellom Straumøya og Knaplundsøya i Bodø kommune, Nordland. Forbinder Saltfjorden og Skjerstadfjorden.

For å utjevne tidevannsforskjellen presses fire ganger i døgnet veldige vannmasser med stor fart gjennom det 3 km lange og på det smaleste bare 150 meter brede sundet. Estimater antyder 372-400 millioner kubbikkmeter vann.

Middelhastigheten synes å ligge på omkring 7 knop (ca. 13 km/t) og topphastigheten betydelig over. Sikre målinger foreligger ikke, men det antydes i enkelte sammenhenger opp til 20 knop. Den er en av verdens sterkeste malstrømmer, og som alle tidevannsstrømmer sterkest like etter ved ny- og fullmåne.

Saltstraumen er kjent for sitt rike sportsfiske, særlig etter sei. Når strømmen er for innadgående, trekkes mange slags åte med, som fiskestimene følger. Det er bro over Saltstraumen og Sundstraumen. Ved Saltstraumen Hotell står en minnestøtte fra Oscar 2s, Haakon 7s og Olav Vs besøk. Også Godøystraumen og Sundstraumen forbinder Skjerstadfjorden og Saltfjorden, men er langt svakere.
Store Norske Leksikon (noen tillegg)- http://snl.no/Saltstraumen 

Saltfjorden

Saltfjorden, bred og åpen fjord i Bodø og Gildeskål kommuner, Nordland, sør for Bodø. Den egentlige Saltfjorden strekker seg fra Fleinvær østover til den trange Saltstraumen og Godøystraumen mellom Straumøy, Knaplundsøya og fastlandet; ca. 40 km lang. Den fortsetter østover i Skjerstadfjorden, som er bred og med mange åpne viker, og med den trange, ca. 16 km lange Misværfjorden mot sør. Den innerste sørgående 11 km lange armen kalles Saltdalsfjorden. Den leder inn til tettstedet Rognan med munningen av Saltdalselva.
Store Norske Leksikon - http://snl.no/Saltfjorden  

Skjerstadfjorden

Skjerstadfjorden, fjord i Nordland, den midterste, ca. 40 km lange delen av Saltfjorden. Forbundet med ytre del, den egentlige Saltfjorden, gjennom Saltstraumen. Innerst går den over i den nord–sørgående Saltdalsfjorden som leder inn til fjordbotnen i Rognan. En nordlig arm av Skjerstadfjorden er Valnesfjorden og en sørlig arm er Misværfjorden. Langs nordsiden går Rv. 80 og Nordlandsbanen.
Store Norske Leksikon - http://snl.no/Skjerstadfjorden 

Salten

Salten, distrikt sentralt i Nordland, på begge sider av Saltfjorden og Skjerstadfjorden. Til det egentlige Salten regnes vanligvis kommunene Gildeskål, Beiarn og Saltdal sør for Saltfjorden/Skjerstadfjorden, Fauske, Sørfold og Steigen nord for denne, samt Bodø som ligger på begge sider av fjorden; i alt 9344 km2 med 67 439 innb. (2006). Salten utgjør et tingrettsdistrikt som svarer til de ovennevnte kommunene samt Rødøy og Meløy i Helgeland. Salten prosti omfatter det egentlige Salten unntatt Bodø og Gildeskål som ligger i Bodø domprosti. Hamarøy ligger i overgangen mot Ofoten i nord og er ikke regnet til det egentlige Salten.
Store Norske Leksikon - http://snl.no/Salten 

Kvalitetssikret informasjon finnes forøvrig også på Store Norske Leksikon