Om fjellan

Børvasstindan er navnet på fjellmassivet med tinderekkene Åselitindan og Falkflågtindan sør for Saltstraumen.

Denne artikkelen er på det nærmeste en kopi av en artikkel på Wikipedia, den frie encyklopedi.

ÅselitindanBørvasstindan. Venstre tinderekke er Åselitindan, høyre tinderekke er Falkflågtindan.

A. Søndre Åselitind/Djeveltanna*, 1068 m.o.h.;
B. Store Åselitind, 1177 m.o.h.;
C. Høyde 1111, 1111 m.o.h.;
D. Børtind, 1046 m.o.h.

Falkflågtindan

E. Urskartind/Topp 1146**, 1146 m.o.h.;
F. Spisstind, 1143 m.o.h.;
G. Navn ukjent, 1012 m.o.h.;
H. Breitind***, 1076 m.o.h.;
I. Rundtind, 1057 m.o.h.;
J. Rundhumpen, 872 m.o.h.;
K. Per Karlsatind****, 1036 m.o.h.;
L. Legdknubben, 900 m.o.h.;
M. Stortind, 707 m.o.h.

Noter

*: Betegnelsen Søndre Åselitind forekommer i «Toppturer i Bodø-området», mens Djeveltanna oppgis som navn i an.nos «Hva heter Børvasstindene?»
**: I an.no oppgis både referansen Topp 1146 og navnet Urskartinden. «Toppturer i Bodø-området» oppgir bare Topp 1146, mens Bodø og Omegns Turistforening bruker variantene Urskartinden og Ursgardtinden i sine turbeskrivelser.
***: På mange kart er denne høyden benevnt som Rundtind. Ifølge «På tur i Bodø» er dette feilaktig.
****: Navnene Per Karlsatind og Per Kalsatind brukes om hverandre. NGOs kartverk bruker førstnevnte variant.

Referanser

Kartblad 2029 III Saltstraumen (M711), Norges Geografiske Oppmåling, 1983
Bodø og Omegns Turistforening: «På tur i Bodø», s. 106. ISBN 82-990711-5-1
Midthun, Nicolai: «Toppturer i Bodø-området», s 158-159. I: Til fjells i Nordland. Nordland fylkeskommune, 1993
Avisa Nordland, an.no: «Hva heter Børvasstindene?», 6. november 2004

Kvalitetssikret informasjon her: http://snl.no/B%C3%B8rvasstindan 

Usikret, nærmest eksplosiv, informasjon om Saltstraumen og Børvasstindan kan du lese på ikkepedia.org.