Om straumen

Det er skrevet mye om dette naturfenomenet. Vi skal ikke forsøke å henge oss på den karusellen, men vi må jo nevne noe. Dessuten skal vi legge inn lenker til noen av de som har skrevet godt (etter vår mening) om temaet.

Noe som er viktig for en tilreisende beskuer, er at tidspunktet for når straumen er på det sterkeste, varierer fra dag til dag. Om en skal fiske, dykke eller bare se, så er det viktig om ligger stille eller er sterk. Det enkleste er å bruke Saltstraumtabellen, som viser tidspunkt for når straumen er på det sterkeste. Du kan også sette deg inn i mekanismen ved f.eks å lese artikkelen om tidevann.

"Saltstraumen blir til når tidevannet prøver å fylle Skjerstadfjorden. Høydeforskjellen på havflaten mellom innersiden og yttersiden av det trange sundet kan være så mye som 1 meter eller 3 fot. I et forsøk på å jevne ut de to sidene øker vannet sin hastighet og minner mest om et elvestryk . Men dette "elvestryket" har et særtrekk, det renner begge veier..."En av de artiklene som har ligget lengst på internett, og som er videreutviklet med tanke på f.eks flere språk, har Rune Dahl skrevet. Han skriver blant annet: Runes side http://home.c2i.net/rune.dahl/saltstraumen.html er dessverre blitt borte fra nettet...


"Saltstraumen er verdens sterkeste tidevannsstrøm og ligger mellom Knaplundøya og Straumøya i Bodø kommune i Nordland. Den forbinder Saltfjorden med Skjerstadfjorden. Straumen blir til når tidevannet fyller denne. Straumen er 3 km lang og på det smaleste bare 150 m bred, hastigheten på strømmen er omtrent 22 knop (40 km/t). Fartøyer kan passere Saltstraumen i ca. 2 timer etter hver flo og fjære. Under nippflo passerer større vannmasser gjennom Saltstraumen enn gjennom Norges største elver i flomtida: i løpet av cirka 6 timer presses 372 millioner kubikkmeter sjøvann gjennom en 150 meter bred og 31 meter dyp passasje..."Wiki.no ramser opp noen av de samme tallene som Rune, og kan mistenkes for å ha kopiert andre detaljer, men skriver i alle fall f.eks:

Mer her: http://no.wikipedia.org/wiki/Saltstraumen

Usikret, nærmest eksplosiv, informasjon om Saltstraumen og Børvasstindan kan du lese på ikkepedia.org.