Saltstraumens Sang av R. Nilsen

SALTSTRAUMENS SANG

Tekst: Rakel Nilsen,
Melodi: Kåre Nergård

Bakgrunn:
På siste halvdel av 70-tallet var mange store saker vedrørende Saltstraumen oppe til debatt. Statlig erverv av strandområder til friområder, nye reguleringsplaner som prioriterte tilreisendes framfor lokalbefolkningens interesser mm. Et engasjement for egne interesser vokste fram i bygda, og det ble en periode med lokal mobilisering, folkemøter og stort engasjement. Den lokale identitet og stolthet ble tydeliggjort.

I 1976 ble Saltstraumen Tiltaksråd etablert. Dette tok initiativ til å arrangere den første store kulturkveld på mange år. Dette året på Knaplund ungomshus. Seinere år ble det arrangert på Saltstraumen hotell. Kulturkvelden hadde et omfattende program. Utstilling av gamle foto, utstilling av gammelt håndarbeid, revyinnslag, allsang, servering med mer.

Til denne kulturkvelden ble Rakel Nilsen utfordret til å skrive en sang til Saltstraumens pris. Hun allierte seg med organist Kåre Nergård i Bodin, som lovte å tonesette sangen. Kåre var oppvokst i Godøy, og dermed også han straumværing.

Sangen er seinere blitt brukt i mange sammenhenger. Melodien ble oppfattet som litt tung å synge, selv om den gikk i valsetakt. Seinere komponerte Odd Kristiansen, som da var dirigent for bygdekoret Straumklang, en ny melodi som ble mer brukt av koret.


Her følger teksten til Saltstraumens sang:

1. En veidemann vandret fra fjellet ned, han lytter og stanser sin gang.
Hva var det som bruste i aftenens fred? Atter han stanser sin gang.
Ikke et menneske noe sted – fuglene sover, og sol går ned
/: - hører kun Saltstraumens sang :/

2. Vilter går bekken i stille kveld, veien til havet er lang.
Elvene kaster seg ut fra fjell. Hører de Saltstraumens sang?
Sildstimen følger den ville dans. Torsken og seien i kav uten stans.
/: Å denne Saltstraumens sang :/

3. Det synger i berg, det svarer i nut. Å – denne Saltstraumens sang.
Den adler den gamle, den egger hver gutt hører de Saltstraumens sang.
Straumbåten settes fra berget ut. Nota må kastes før straumen tar slutt.
/: Å denne Saltstraumens sang :/

4. Det lyder i sinnet så sår en gråt. Hører du Saltstraumens sang?
Ofte den tok både mann og båt. Sorg fulgte Saltstraumens sang.
Tungt er minnet om far og mann, som rodde båten for siste gang.
/: Sank under Saltstraumens sang :/

5. Tidene skifter og slekter dro. Bort ifra Saltstraumens sang.
Lengsel mot ukjente kyster dem tok. Glemte så Saltstraumens sang.
Nye menn vandret i gamle spor. Pløyde sin åker og odlet sin jord.
/: Nynnet ved Saltstraumens sang :/

6. Ennå i dag står det folk ved strand. Lytter til Saltstraumens sang.
Kaster sin sluk fra ei fiskestang. Drømmer ved Saltstraumens sang.
Motorer durer om straumen bær. Måke og ærfugl på alle skjær
/: lytter til Saltstraumens sang :/

7. Allting forandres, men Saltstraumens sang følger deg på din vei.
Minner om det som var engang. – Betyr det noe for deg?
La oss slå ring om vårt barndoms sted. Løfte det sammen, så alle kan se
”Den er blitt vår denne Saltstraumens sang-
Vår denne Saltstraumens sang.