Tuvsjyen

Facebook

Hos oss opplever du den behageligste delen av steinalderen i Saltstraumen, vi serverer det beste fra menyen til våre forfedre i hyggelig atmosfære. I våre jordgammer tar vi deg med flere tusen år tilbake i tid. Åpent hele året.

Velkommen til spennende mat og kulturopplevelser.

Vi inviterer dere til å nyte natur og det gode liv på Tuvsjyen. Du vil finne en vennlig, avslappende atmosfære og god service.

Vår familie historie går tilbake 6 generasjoner i Saltstraumen, som gir sterke røtter og kunnskap om historien.

Tuv i Saltstraumen har en interessant historie i tillegg til flott natur, dyreliv, fiske- og dykkemuligheter. Historien går tilbake ca 11.000 år til Norges første steinalderbosetninger. Landskapet og rikt utvalg av fisk / vilt kan forklare hvorfor dette stedet ble valgt. Hvis du er interessert i å lære mer, vil det være en glede og dele denne spennende historien med deg rundt bålet.

Saltstraumen kan tilby: 

  • Gjestfri arena for arrangementer og ferie/fritid, attraksjon i verdensklasse med vakker rekreasjonsnatur og rikt viltliv på sjø og land. Saltstraumen er bl.a. matfat for ca.30 havørnfamilier i området. 
  • Flere tilbydere av båtutleie og fiskeutstyr.
  • Charterbåt sertifisert for 30 personer.   
  • Guiding for fiske-/dykketurer eller langs fornminnestier.  
  • Matbutikk, bensin, kafe, hotell, kirke og museum.   
  • Turistinformasjon i sommersesongen. 
  • Langrennsløype på Straumøya. 
  • Natursti med steinalderhistorie der ca 11.000 år gamle boplasser ble funnet på Tuv samt natursti med vikinggraver på Knaplund.
  • Geologiløype ved Åselistraumen, her finner vi spor fra en bre som dekket området under siste del av istiden for ca 10 000 år siden. Berggrunnen kan berette om storstilte geologiske prosesser for ca 430 millioner år siden.