Historielagets skilter er kommet opp.

Historielaget har nå ferdigstilt "skiltprosjektet" langs kyststien.

Nå i mars ble det siste skiltet montert. Det vil si at fem skilt er montert. Disse beskriver 

  • Akeulykka i Holmtjønna
  • Løkta på Brøtt
  • Jettegryter i området
  • Strandsitterne på Baksundholmen
  • Trandamperiet i Kapstø

Det har vært vært en omfattende prosess, selv om mye av materialet kommer fra artiklene i Saltstraumboka (se også her). 

Noen penger har også vært involvert, med et totalbudsjett på nesten 130' kroner. Når alt av egeninnsats og mottatt støtte er trukket fra, har likevel historielaget en utgift på bare vel 6'000 kroner. Det må være "innafor"...

Historielaget takker Sparebankstiftelsen, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og Bodø Kommune for støtte og bistand i forbindelse med prosjektet.

Mer utførlig informasjon om prosjektet kan du også lese her.

Utdrag fra historielagets vedtekter:

Saltstraumen Historielag har til oppgave å samle inn, bevare og medvirke til å utforske kulturhistorisk materiale fra Saltstraumenområdet helt fram til vår tid. Gjennom formidling via utstillinger i Saltstraumen Museum og aktuelle tidsskrifter, samt aktuelle og formålstjenlige aktiviteter, skal kunnskap om vår kulturhistorie gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Hovedmålsettingen er å fremme kunnskap, forståelse og respekt for våre kulturhistoriske verdier, og med dette styrke vår identitet slik at vår lokale kulturhistorie utgjør fundamentet for framtida.