Ode Til Saltstraumens sei

I
Gud skapte feskjen i have'
og feskjen i vatn og ælv.
Mæn beste og likaste gave
e' Straumseien likavæl!
~ Oh, straumsei ~

II
Nysst låg dar nokken på fate'
men snoft bei fatan tom'.
Vi bei så mætt' og så late,~
me' fujllstappa magavom.
~ Åh, Straumsei ~

III
Du leika så gla uti kave'
og svømte i straum og foss.
Du levde dett liv i have',-
du ejndte dett liv i oss.
~ Akk, Straumsei ~

IV
Ha takk fø'rr glea og nøtta
du gjord' oss i dejnne stujnn,
frå dejnnti du sprella i bøtta
og te' du førsvajnn i vår mujnn.
~ Takk, Straumsei ~

~Av Solv. M. ~ 1945 ~
- Ivar Klæboe - 1958 -