Saltstraumen av Oscar Ripnes

1
Seks timer ut og seks timer inn
med "kjeler" og "oppkast" i veldige spinn.
Der straumbåten følger din villeste dans
gjennom "Høle" og inn over "Sve" uten stans.

2
Med månen du vandrer din daglige gang,
og når den står høyest da høres din sang
som brølende stemmer i uværets sus,
så Holmen den skjelver og ryster hvert hus.

3
Hver straumværing kjenner din "fulhet" så godt,
et kappløp med døden sp titt har han fått,
det gjelder sekunder i jag med din hast,
og mange er sunket i straumskavlens kast.

4
Mellom "Ia" og Holmen ete fiskerikt stad,
men her bryter straumen og trekker deg ned.
Just der hopper seien de villeste spring -
melloom "kjeler" og dragsug i virvlende ring.

5
Når farten i straumen er avbremdet litt
og rynkene slettet på ansiktet ditt,
da siger det stimer av sei imot strand,
og notmenner ringer dem inn i fra land.

6
Da fyller de båter med levende sei
som spreller i luften og skvetter i vei.
Jeg lengter til gryta med mølje så fin,
som barn jeg den spiste med roser på kinn.

7
På "Sve" settes liner som egnes med sild
fra "Hella" hvor ueren alltid står still.
Når straumen den vender og lina dras inn,
det rødmer av uer som fryder mitt sinn.

8
Jeg fisket i "rosta" ved straumnesset vårt
en morgen så vakker og torskan bet fort.
Det var jo så meget jeg manglet den gang,
men nu skal det kjøpes, jeg nynnet en sang.

9
Jeg rodde til Tuv for å selge min fisk,
det var femti kilo så levende frisk.
Men prisen var ussel og skam at det gikk,
to kroner i penger var alt hva jeg fikk.

10
På leira ved støtta var kveita så lang,
far satte vad og vi fikk den en gang,
men da ble det sirup og mel uten sorg,
vår kjøpmann fikk resten for varer på borg.

11
Det var ingen rikdom med straumen de år,
men somre så fine og skjønneste vår
med himmel så rød mot den fossende straum,
en livskraftig åre - i fiskerens draum - .

Dikt av
Oscar Ripnes

Forklaring:
Kjeler - er store livsfarlige virvler med åpning i midten
Oppkast - Kraftig straumsetting som skyter opp fra sjøens dyp
Høle - Det smaleste sted i straumen
Sve - Et havstykke hvor linefiske foregår
Fulhet - Lunefull
Ia - En odde hvor straumen skjærer sterkt ut
Hella - Et linesett hvor ueren holder til
Rosta - Kanten på en straumsetting