Saltstraumboka 2014

Forord

Redaksjonen ønsker deg velkommen som leser av Saltstraumboka 2014 - den 7. i rekka. Vi har også i år samlet en god del stoff mellom permene som vi tror våre lesere vil finne interessant og underholdende. Forsiden av boka prydes i år av et undervannsbilde fra Saltstraumen tatt av fotografen og kjentmannen under straumen, Vebjørn Karlsen. Marin verneplanvar et stort diskusjonstema i det året som har gått og planen er beskrevet i egen artikkel i boka. Boka har derfor tilknytning til denne planen.

For øvrig er 1814 også et tema i årboka i år. Artikkelen om Straumen 1814 gir et godt innblikk i forholdene ved Straumen for 200 år siden. Eric Blix fra Kapstøa ble valgt som utsending for å velge menn til riksforsamlinga på Eidsvoll. En egen artikkel om Eric Blix hører derfor naturlig inn når vi markerer 200-årsjubileet.

Markante lærere i bygda som Anna Gundersen og Ragna Stensø har fått sin fortjente plass i boka. Storbrannen i Gillesvåg, Korndyrking ved Valnesvatnet og Landhandelen i Seivåg er artikler som gir boka et spenn både innholdsmessig og geografisk. Saltstraumens Eldste, Tordis Jakobsen på Knaplund fylte 100 år i år. Vi er svært glad for at vi fikk besøke henne på den store dagen og fikk laget et portrett av den flotte 100-åringen.

God lesning!

 

Saltstraumen i september 2014

Synnøve Blix

Odd Willy Hansen

Elisabeth Nilsen

Arild Larsen

Marit Madsen

Innhold

 • Forord
 • Straumen 1814
 • Handelsmann Eric Blix af Kapstøen
 • Korn og kvern
 • Landhandel og ekspedisjon i Seivåg
 • Kongestøtten ved Saltstraumen
 • Fra Aases minnebok
 • 10-årshendelser fram til 2014
 • Litt om slik folk levde rundt år 1900
 • Lærerinne Anne Bernthine Gundersen
 • "Lofothesten" fra Evjen
 • Lofothesten - Nordlandshesten
 • Tordis Jakobsen 100 år
 • Turstier ved Saltstraumen
 • Straumøya naturreservat
 • Jeg, kongen og en rose til Lindemann
 • Saltfjellet reinbeitedistrikt
 • Samer og reindrift i Salten i historisk perspektiv
 • Så mange slags slitere
 • Ragna Stensø f. Stokland
 • Tale til læreinne Ragna Stensø til henne 60-årsdag
 • Krigsseileren som ikke kom hjem
 • Den store skogbrannen
 • Kystbatteriene på Seines
 • Konfirmanter i Saltstraumen kirke i 1964
 • 50-års konfirmantene 2014
 • Årets gjenstand fra Saltstraumen Museum
 • Saltstraumen marine verneområde
 • Nordlandskofte eller Saltstraumkofte
 • Gode vilkår for barns og unges aktivitet i Saltstraumen
 • Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2014

 

Forside: Oksebåsen i Saltstraumen
Foto: Vebjørn W. Karlsen

Vebjørn Karlsen er en av dykkerveteranene i Saltstraumen.Har har gjennom mange år vært den som dykker dypest og oftest, og er den som kjenner havbunnen og det marine livet i området aller best.Takk til Vebjørn for at han stiller dette bildet og bildet på s.113 til rådighet for Saltstraumboka. 

Saltstraumboka 2014

Ansvarlig utgiver: 
Saltstraumen Museum, 
Postboks 69, 8056 Saltstraumen 

http://www.saltstraumen-museum.no/
Tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen Nærmiljøkontor)

Grafisk produksjon: Polinor AS
ISBN: 978-82-997920-6-6