Saltstraumboka 2016

Forord

Velkommen som leser av Saltstraumboka 2016.

Saltstraumen og distriktet rundt har en stor fortid og dermed en god historie som det er verdt å ta vare på. Redaksjonen av Saltstraumboka har fortsatt god tilgang på stoff som vi tror vil vekke interesse og underholdning for våre mange lesere. Vi er også i den heldige situasjon at mange leverer stoff til oss og vi har en oppfatning av at det fortsatt er mange gamle foto og historier ute på bygda som fortjener en plass i kommende årbøker.

Bodø ferier som kjent 200 år i år. En gledelig markering i jubileumsåret var nedlegging av grunnstokken til jektefartsmuseet i Bodøsjøen. Jektefart og handel har vært beskrevet i mange artikler i tidligere årbøker. I år er det Erik Pedersen i Gøya som har fått sin behørige plass i boka - ført i pennen av barnebarnet Steinar Høiskar. Vi regner med at jekteskippere, jekter og handelsmenn i Saltstraumenområdet vil få en stor plass i det nye jektemuseet.

Kjell Helge Moe som er oppvokst i Skagen i Seivåg har i år fulgt opp med barndomsminner derfra og minner fra skolestart på nyskola på Hellevik. Flotte tidsbilder fra Straumøya for 60 år siden.

Eliseus Hansen, kirkebyggeren fra Gillesvåg, og Bjørn Larsen, skrepphandleren fra Uvdal som slo seg ned og ble gårdeier på Marvoll, har også fått sine plasser i boka.

Vi takker våre bidragsytere for godt stoff til boka. Samtidig oppfordrer vi alle våre lesere til å rote litt i skuffer og skap etter mer stoff som kan bruker i kommende utgaver av boka. Vi vet at det er der...

Saltstraumen i august 2016

Mariann H. Kristiansen

Odd Willy Hansen

Elisabeth Nilsen

Synnøve Blix

Arild Larsen

Innhold

 •  Forord
 •  Folkene på Baksundholmen
 •  Bjørn Larsson fra Uvdal - Skrepphandleren som ble sjøleier på Marvoll
 •  Kirkebyggeren
 •  Søndre side av Salten får kirke - et 130-årsminne
 •  Gratulerer med Glimtjubileet
 •  Lofotbilder
 •  En familie med jektefart i blodet - Om Erik Pedersen fra Godøy
 •  Minner fra oppveksten i Gøya 1945-1950
 •  Ulvetider
 •  Tante Annas syskrin
 •  Barndomsminner fra Skagen
 •  Skoletid på Hellevik skole
 •  Værtegn - Fra Aases minnebok
 •  UL Blåfjell's første år
 •  En reise rundt Valnesvatnet
 •  Historiske hager i Saltstraumen
 •  Minner fra hager ved Straumen
 •  Orkideer i Saltstraumen - Flueblomst
 •  "Han Wilhelm i Evjen"
 •  Seinesdagen 4. juni 2016
 •  Ho Gunvor - den siste fastboende i Isvika
 •  Cruiseturister ved Saltstraumen på 1930-tallet - Da Amerikalinjens Stavangerfjord besøkte Salstraumen
 •  Polarhistorisk tur til Skånland
 •  Sakte-TV fra Saltstraumen
 •  Krigsminner på Knaplundsøya ryddet av elever ved Saltstraumen skole
 •  Nordvikas venner
 •  Vårforestilling ved Saltstraumen skole
 •  Avgangselever ved Saltstraumen skole 2016
 •  Konfirmasjonsbilde 1966
 •  10-årshendelser fram til 2016
 •  Sykkelåret 2016
 •  Dø-løkta fra Sørigården

Saltstraumboka 2016

Forsidebildet

Den gamle fyrløkta på Brøtt er under oppussing!

Saltstraumen Historielag har fått en del midler til oppussing, og Sverre Ellingsen og Odd Stenersen har så langt brukt mange timer på pussing og maling. Nye glass er snart på plass og fundamentet skal snart få en velfortjent oppussing. 

Foto: Odd Willy Hansen.

Korrigering

I årboka for 2015 side 130, spalte 2 hadde det sneket seg nn en feil i artikkelen om Løkta på Brøtt. Billedtekstene var byttet om på portrettene av Hartvig Pedersen og Magnus Thesen slik at Hartvigs navn sto under to av portrettene, både hans eget og Magnus Thesen.

Ansvarlig utgiver:

Saltstraumen Museum,

Postboks 69, 8056 Saltstraumen

http://www.saltstraumen-museum.no/

Tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen Nærmiljøkontor)

Grafisk produksjon:

Prinfo Rønnes, Mosjøen. www.ronnes.no

Sats: Adobe Caslon Pro 11/14

Papir: Multiart Silk 130 grams

 

ISBN: 978-82-997920-8-0