Saltstraumboka 2018

Forord

Etter at Saltstraumboka passerte sitt 10-årsubileum i 2017, er vi nå kommet til ellevte utgivelse av den. Saltstraumboka har også denne gangen rikholdig stoff og bilder om lokalhistorie og aktuelle hendelse i 2018 fra vårt distrikt. Du finner sikkert noe av interesse i år også, noe å glede seg over og kanskje noe du ikke er enig i. Vi setter i alle fall pris på din tilbakemelding.

Vi presenterer skolehistorie fra den tidligere bygda mè Valnesvatn, fra Knaplund, Evjen og Tuv. Hendelser fra dagliglivet tidlig på 1900-tallet er godt beskrevet av ekteparet Hans og Johanna Sandmo, Hans fra fjellgården Sandmoen og Johanna fra mer maritime forhold i Stensøya. Sjøens folk beskrives ved krigsseileren Torbjørn Olsen, Gjælen, kapteinen Jens Ellingsen, Seivåg, og kvalfanger Ole Laxå, Valnes. Mens jordbruket er representer med melkebonden fra Gillesvåg, Gerhard Ling. Livet i foreninger og lag får vi vite om gjennom Sunnan Sanitetsforening, Seivåg kvinneforening, sangkoret Straumklang og Saltstraumen idrettslag, og næringslivet er i år representert med Saltstraumen Brygge. Turmulighetene stimuleres ved nye løyper på Straumøya og Knaplund. Selvsagt har vi med avgangsklassen, 50-års konfirmantene og 10-årshendelser, og mye mer.

Takk til alle våre bidragsytere og til dere som kommer med forslag om emner som bør presenteres i boka. Vi håper dere vil fortsette å gi oss stoff, innspill og tilbakemeldinger i kommende år. Vi ønsker også at andre av bokas lesere har lyst til å skrive eller fortelle noe fra vårt distrikt. Ta kontakt med noen i redaksjonen, så hjelper vi til med å få stoffet publisert.

Vær så god, her er Saltstraumboka 2018! 

Hilsen Redaksjonen

Synnøve Blix

Arild Larsen

Sverre Ellingsen

Odd Willy Hansen

Elisabeth Nilsen

Innhold

 •  Forord
 •  Valnesvatnet skole – Skolehuset på Frostmoen
 •  Minner fra gamle skoledager
 •  Skoletid – fra Aases minnebok
 •  Mot jul i Vika
 •  Minner om hendelser i mitt liv
 •  Liv og levnet på Sandmo i gamle dager
 •  Gyldne minner
 •  Amerika-brevet
 •  Emmisæren
 •  Charlie Chaplin og de gode hjelpere
 •  Gamle ord og uttrykk fra Salten
 •  Jekta og Jakta
 •  Torbjørn Olsen – en krigsseiler fra Gjælen
 •  Jens Ellingsen Sjøkaptein og globetrotter
 •  Kvalfangere fra Sunnan
 •  Oscar Jakob Imanuel Ripnes
 •  Melkebonden fra Gillesvåg
 •  Sunnan Sanitetsforening
 •  Seivåg kvinneforening 75 år
 •  Sangkoret Straumklang!
 •  Saltstraumen Idrettslag
 •  Lisas gyngestol
 •  Saltstraumens orkideer
 •  Saltstraumen brygge
 •  Unge reisende Kristensen
 •  Krigsminneløypa
 •  Nye og gamle turstier på Straumøya
 •  Konfirmanter Saltstraumen kirke 14.juli 1968
 •  50-års Konfirmasjonsjubileum 1.juli 2018
 •  Avgangsklassen Saltstraumen skole 2018
 •  10-års-hendelser i Saltstraumen fra til 2018

 

Saltstraumboka 2018

Forsidebildet

Parti fra Gillesvåg. Foto: Odd Willy Hansen.

Siden 2008 har Saltstraumen Museum stått som ansvarlig utgiver av Saltstraumboka. Fra årets utgave er dette endret til Saltstraumen Historielag, ettersom Museet nå er lagt inn under Historielaget. Det innebærer ingen endringer av arbeidet med Årboka, som fortsetter med det samme mannskapet.

Ansvarlig utgiver:

Saltstraumen Historielag

Postboks 69, 8056 Saltstraumen

http://www.saltstraumen-museum.no

 

Sats: Adobe Caslon Pro 11/14

Papir: 130 grams Omni Silk

Grafisk produksjon: Interface Media as

 

ISBN: 978-82-998619-1-5