Innsamling til nytt orgel i Saltstraumen kirke

Alle pengene som samles inn går i sin helhet til finansieringen av orgelet.

Saltstraumen kirke får nytt orgel i 2023. Frem til da skal vi samle inn så mye vi greier på ulike måter, spleis, loppemarked, auksjoner og konserter. 

På samme måte som Saltstraumen er et av Nordlands viktigste turistmål, har Saltstraumen kirke mulighet til bli et sted for møter mellom mennesker på reise.

Saltstraumen er et internasjonalt treffpunkt for turister og fastboende. Et nytt orgel vil være et rikt tilskudd til å videreutvikle dette treffpunktet. Samtidig vil et nytt orgel bidra positivt i Bodøs, Saltstraumens og Nordlands kirke og kulturliv. Kirken vil bli enda mer attraktiv for vielser og konserter som igjen vil styrke næringslivet, slik som lokale serveringbedrifter. Kirken som turistattraksjon vil også bli styrket, og nærheten til og samarbeidet med Saltstraumen museum og Saltstraumen Stories vil kunne utvikles videre. Som grønn menighet ser vi fordel med å kunne gjenbruke et orgel fra 1884. Dette har også bespart samfunnet ved kommunen ca 3,5 mill, og samtidig vil kvaliteten være fullt på høyde med et nytt orgel. Dette orgeletkommer til å bli en attraksjon i hele landsdelen.

Bidra her: https://www.spleis.no/project/121207